Steenwijk'36
 
 Protocol Verantwoord Sporten Preambule 1. Deze afspraken gelden voor sportactiviteiten waarbij er geen sprake is van contact tussen de sporters.  2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle sportaccommodaties, medewerkers en sporters. 3. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting. 4. Ondernemers en klanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen. 5. Brancheorganisaties, sportaccommodaties en overheid communiceren over de afspraken. Sportaccommodaties maken afspraken zichtbaar op de sportaccommodatie. 
Protocol Bepalingen 
 
Voor de ondernemers:  1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie en worden binnen op strategische punten herhaald.  2. Regels voor klanten staan op de website (pop-up en/of homepage).  3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 4. Neem vooraf een (digitale) intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken. 5. Zorg voor een maximale hygiëne middels de aanwezigheid van zeep en desinfecterende middelen, wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijv. ook regels ophangen in toilet).  6. Zorg dat toiletten meerdere keren per dag grondig schoongemaakt worden, evenals deurklinken en wastafel/kranen. Maak gebruik van papieren handdoekjes.  7. Beheers het maximumaantal sporters dat tegelijkertijd op de accommodatie mag zijn, (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand).   8. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden verspreid over de dag.    9. Maak afspraken met klanten over het maximaal aantal personen dat tegelijk naar de sportaccommodatie komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand).  10. Voor een eventuele sportwinkel geldt het protocol verantwoord winkelen. 11. Zorg voor handhaving van de 1,5 meter regel op de sportaccommodatie.  12. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
2
 
Voor de sporters:  1. Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel o de sportaccommodatie als in de omgeving ervan. 2. Reis niet samen naar de sportaccommodatie tenzij je beiden uit hetzelfde huishouden komt. 3. Direct na het sporten de accommodatie verlaten. 4. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 5. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 6. Schud geen handen. 7. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 8. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). 9. Maak eerst een afspraak/reservering voor je gaat sporten. 10. Douches en kleedruimten zijn gesloten. 
 Voor de gemeente:  1. Handhaaf de gemaakte afspraken, voorkom samenscholing buiten de sportaccommodatie.
 Voor medewerkers: a. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. b. Houd 1,5 meter afstand.  c. Was vaker je handen  d. Schud geen handen.  e. Hoes en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  f. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  g. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
 Branchegewijze aanvulling: Denksport (dammen)
 Iedere fase werkt een stap verder naar de reguliere situatie toe. Per onderdeel is beschreven voor welke fase deze geldt. 
 
Fase 0 alles gesloten Fase 1 eerste beperkte opening (competitie binnen een club met beperkt aantal spelers, viertallenwedstrijden tegen andere clubs) Fase 2 een stap verder (alle damwedstrijden zijn toegestaan voor zover de beschikbare ruimte toereikend is) Fase 3 reguliere opening inclusief horeca
 
We beschrijven alleen fase 1 en 2. (In fase 0 is dammen niet mogelijk, in fase 3 zijn alle beperkingen opgeheven).
 Fase 1 We beschrijven twee mogelijke opstellingen. In de ene opstelling (A) zitten de spelers naast elkaar in een opstelling met 2 verschillende borden (met voldoende
3
 
tussenruimte), in de andere opstelling (B) maken we gebruik van 1 bord, maar mogen beide spelers niet tegelijk aan het bord zitten.
 
 
A  Damzaal Opstelling met de spelers naast elkaar in een opstelling met 2 verschillende borden. Circa 12 vierkante meter nodig voor 1 partij/2 personen: 1. Kies voor een opstelling in rijen met looppaden; 2. Voor een partij plaatsen we twee damborden naast elkaar met minimaal 1,5 meter ruimte tussen de borden; 3. De spelers zitten naast elkaar, ieder achter hun eigen bord (achter hun eigen kleur). Zie tekening; 4. De klok wordt tussen de twee borden geplaatst zodat beide spelers het display kunnen zien; 5. Tussen de rijen minimaal 2 meter ruimte; de spelers moeten veilig weg kunnen lopen; In het gangpad loopt maar een speler tegelijk;  6. De damstenen en het bord, dienen goed gereinigd te worden (eenmalig voor aanvang competitie); 7. Elke speler doet op zijn eigen bord alle zetten (dus ook die van de tegenstander; 8. Als de stelling op beide borden niet overeenkomt, wordt een oplossing gezocht zoals beschreven in het Spel- en Wedstrijdreglement; 9. Na afloop van een partij reinigen beide spelers het gebruikte materiaal voordat het opgeruimd wordt; 10. Als de partij beëindigd is, verlaten beide spelers het pand, er wordt niet geanalyseerd; 11. De horeca van de damzaal is gesloten, men mag eigen versnaperingen en drank meebrengen; 12. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijk worden gebruikt; 13. Per wedstrijd is er maximaal 1 beheerder/personeelslid ter controlering van de maatregelen toegestaan, deze persoon is EHBO/AED bevoegd en in de afgelopen 96 uur niet ziek geweest. Bij wedstrijden met meer dan 10 partijen zijn 2 beheerders/personeelsleden toegestaan; 14. Het is niet toegestaan om als toeschouwer in de damzaal te verblijven. In fase 1 is er geen niet-spelende arbiter aanwezig; 15. Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan zal de overtreder verzocht worden voortaan weg te blijven.
 B  Damzaal Traditionele opstelling maar spelers zitten niet tegelijk achter het bord. Circa 10 vierkante meter nodig voor 1 partij/2 personen: 1. Kies voor een opstelling in rijen met looppaden; 2. Tussen twee damborden minimaal 1,5 meter ruimte; 3. Tussen de rijen minimaal 3 meter ruimte; de spelers moeten veilig weg kunnen lopen of verder van het dam bord kunnen zitten (minimaal 1 meter); 4. De damstenen en het bord, dienen goed gereinigd te worden (eenmalig voor aanvang van de wedstrijd);
4
 
5. Na afloop van een partij reinigen beide spelers het materiaal voordat het opgeruimd wordt; 6. Als een speler niet aan zet is, neemt deze afstand tot het bord, door in het gangpad te gaan staan, daarbij genoeg afstand houdend van de andere dammers. De speler mag ook zijn stoel ten minste 1 meter naar achteren schuiven mits hij daarbij genoeg afstand houdt van andere dammers; 7. Elke speler verplaatst alleen de eigen stukken, bij het slaan van een schijf plaats je je eigen schijf  op het uiteindelijke veld. De klok mag ingedrukt bij een slagzet als het stuk op het uiteindelijke veld is geplaatst en de geslagen schijven zijn weggenomen; 8. Als de partij beëindigd is, verlaten beide spelers het pand, er wordt niet geanalyseerd; 9. De horeca van de damzaal is gesloten, men mag eigen versnaperingen en drank meebrengen; 10. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijk worden gebruikt; 11. Per wedstrijd is er maximaal 1 beheerder/personeelslid ter controlering maatregelen toegestaan, deze persoon is EHBO/AED bevoegd en in de afgelopen 96 uur niet ziek geweest. Bij wedstrijden met meer dan 10 partijen mogen 2 beheerders/personeelsleden toestaan ter controlering evenals het waarborgen van de (brand)veiligheid; 12. Het is niet toegestaan om als toeschouwer in de damzaal te verblijven. In fase 1 is er geen niet-spelende arbiter aanwezig; 13. Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan zal de overtreder verzocht worden voortaan weg te blijven.
 
Damles/training 1. Het is niet toegestaan om lessen/trainingen te geven, ook niet in 1-op-1 verband. Deze training kan natuurlijk wel online gedaan worden;
 
Aanvullende hygiëne maatregelen centra 1. De beheerder/personeelslid dient achter een scherm plaats te nemen en voert geen transacties uit met dammers; 2. Beheerder/personeelslid houdt zich aan de regels van de overheid; 3. De damzalen dienen op strategische posities desinfecterende gel te plaatsen; 4. Zalen dienen looproutes dan wel scheidingsvakken aan te brengen om de door het RIVM geldende afstand (1,5 meter) te bewaren; 5. Prullenbakken dienen te worden afgesloten.
 
Aanvullende hygiëne maatregelen dammers 1. Bij binnenkomst dienen dammers verplicht gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep; 2. Bij het verlaten van de damzaal dienen dammers verplicht de ‘greep’/ ‘deurknop’ te desinfecteren, tenzij de deur geopend blijft;
 In fase 2 zijn onderstaande zaken weer mogelijk; 1. Damtrainingen en lessen zijn in groepjes tot 5 personen weer mogelijk, waarbij de afstandseis van 1,5 meter in acht wordt genomen; 2. Sanitaire voorzieningen zijn weer toegankelijk en worden meerdere malen per dag gereinigd. Hiervoor is aanvullend personeel toegestaan;
5
 
3. De afstandseis van 1,5 meter geldt in alle situaties en het aantal toeschouwers dient beperkt te blijven. Als richtlijn adviseren wij het aantal personen in de damzaal overschrijdt nooit meer dan: (aantal borden x 2 personen) te vermeerderen met 15% overige personen inclusief personeel (afgerond naar boven); 4. In het horecagedeelte gelden de reguliere beperkende maatregelen van het RIVM.
 De overige maatregelen zoals gesteld in fase 1 blijven van kracht.
 Aanvullende aanbevelingen voor individuele dammers 1. Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest; 2. Volg aanwijzingen van beheerder/personeel op; 3. Vermijd fysiek contact met andere op het complex aanwezige dammers; 4. Neem alle meegebrachte zaken weer mee naar huis; 5. Volg de algemene aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten.
 Kinderen tot en met 12 jaar Zodra de basisscholen weer opengaan zijn wedstrijden tussen kinderen tot en met 12 jaar weer toegestaan in een normale opstelling (dus ongeacht of we ons in fase 1 of 2 bevinden). De overige beperkingen voor volwassen begeleiders blijven onverkort van kracht zoals hierboven beschreven.
 
 
6
 
Protocol verantwoord dammen voor jeugd t/m/ 18 jaar
 Dit protocol is een aanvulling voor dammen en op het “Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar”. 
 Vanaf 29 april is het voor twee groepen toegestaan in een groep onder begeleiding buiten te sporten: 
 1. Kinderen t/m 12 jaar  2. Jeugd 13 t/m 18 jaar 
 Het gaat om trainingen en onderlinge wedstrijden binnen een club, niet om wedstrijden tussen clubs. Het is verder niet toegestaan dat de groepen 1. en 2. gemengd sporten.  Het 'Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar' geeft de ruimte voor binnensporten (zoals dammen) om in de buitenlucht georganiseerde sportactiviteiten/trainingen te organiseren. Dit protocol geeft daarbij een aantal adviezen:   Wil je in de openbare ruimte een damactiviteit voor kinderen of jongeren organiseren, stem dit eerst met de gemeente af en controleer of dit bij de gemeente is toegestaan.  Als je geen buitenruimte hebt, dan kun je kijken of je met de beheerder/eigenaar van een bestaande (buiten)sportaccommodatie afspraken kunt maken of je daar terecht kunt. Anders dan bij veel andere sporten zullen de locaties van damclubs heel divers zijn, dus een passende oplossing om buiten te dammen zal per club verschillen. 
 Algemene adviezen voor buiten training geven:  Laat de spelers zelf hun eigen dambord en damschijven meenemen. Is dat niet mogelijk, dan kan de club wellicht materiaal uitlenen.  Laat de spelers zelf de schijven verplaatsen. Zo kan de trainer op 1,5 meter afstand blijven en hoeft hij/zij de schijven niet aan te raken.  Als geen damklok gebruikt wordt, dan kunnen de regels betreffende de damklok genegeerd worden. 
 Kinderen t/m 12 jaar   Trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen tot en met 12 jaar zijn buiten in kleine groepen mogelijk in een normale opstelling (voor de kinderen onderling is de 1,5 m regel niet van toepassing. Wel de afstand tot de trainers en volwassenen.   De overige beperkingen voor volwassen begeleiders blijven onverkort van kracht zoals in het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar beschreven is. 
 Jeugd 13 t/m 18 jaar  Trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugd 13 t/m 18 jaar zijn buiten mogelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand.   Twee mogelijke opstellingen voor het bewaren van de 1,5 meter afstand zijn hiervoor onder A en B beschreven. Dit protocol geldt ook voor buiten dammen van kinderen van 13 t/m 18 jaar.
Maak simpel je website Eigen site maken